کانون های هدف

نقش خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی در دور نگهداشتن فرزندان از اعتیاد

نقش خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی در دور نگهداشتن فرزندان از اعتیاد

مسلم است که برای پیشگیری از معضل اعتیاد نهادهایی چون مدرسه،دانشگاه، موسسات فرهنگی، ورزشی و مذهبی، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ...می توانند موثر و مفید باشند ولی اهمیت هیچ یک از آنها نمی تواند از خانواده بیشتر باشد و این نهاد اجتماعی به عنوان اصلی ترین واحد جامعه، سهم عمده ای در دور نگهداشتن فرزندان از اعتیاد دارد.
آموزش مهارت های زندگی و پيشگيری از مصرف مواد مخدر در دانش آموزان

آموزش مهارت های زندگی و پيشگيری از مصرف مواد مخدر در دانش آموزان

امروزه زندگی کردن به توانایی‌هایی نیاز دارد تا بتوان با بهره گرفتن از آنها با فشارهای روانی روزانه و برخورد موثر با آنها به سازگاری مطلوبی دست یافت. مفهوم مهارت‌های زندگی نیز با توجه به این نیاز انسان شکل گرفته است. یعنی تجهیز کردن خود به مجموعه‌ای از فنون و روش‌ها که سطح سازگاری‌مان را با الزامات محیطی و فشارهای روانی افزایش می‌دهد و زندگی پویاتر و سالم‌تری را به همراه خواهد داشت.
ارتباط مفهوم کنجکاوی با اعتیاد به الکل در دانشجویان

ارتباط مفهوم کنجکاوی با اعتیاد به الکل در دانشجویان

لیندگرن و همکاران در مقاله‌ای با موضوع کنجکاوی در دانشجویان و ارتباط آن با اعتیاد به الکل در چارچوب مفهوم هیجان‌طلبی (sensation seeking) به این نکته اشاره کرده‌اند که کنجکاوی، از دو مؤلفه تشکیل می‌شود: کاوش (exploration) و جذب (absorption).
پیشگیری از اعتیاد با استفاده از آموزش مهارت های اساسی زندگی در سطح محله

پیشگیری از اعتیاد با استفاده از آموزش مهارت های اساسی زندگی در سطح محله

با درنظر گرفتن این حقیقت که پیشگیری بهتر از درمان می باشد، ضروری است عوامل مستعد کننده گرایش به مواد مخدر نظیر خانواده، دوستان، مدرسه و محل زندگی مورد توجه قرار گیرند.
ارتباط استرس شغلی و سوء مصرف الکل

ارتباط استرس شغلی و سوء مصرف الکل

محققان برزیلی در مطالعه‌ی جدید خود، ارتباط استرس و فشار شغلی (Job Strain ) را با سوءمصرف الکل نشان دادند.
تاثیر برنامه ها و تبلیغات رسانه ای در کاهش گرایش به اعتیاد

تاثیر برنامه ها و تبلیغات رسانه ای در کاهش گرایش به اعتیاد

رسانه‌ها نقش بسیار مؤثری در زندگی ما دارند که شاید وسعت و عمق این اثرگذاری رسانه‌ها برای بسیاری افراد قابل تصور نباشد. حجم بیشتر اخباری که هر روز ما را از وقایع محلی، ملی یا بین‌المللی آگاه می‌کند، از تلویزیون، رادیو یا شبکه‌های مختلف پخش شده یا در روزنامه‌ها چاپ می‌شود.
نظر شما چیست ؟
سایت های مرتبط داخلی و خارجی
اولين دوره مسابقه پيامكي پيشگيري نوين